Seneste kommentarer

Del siden

  Reservation af camping  2024

Hytter bestilles ved Ribe Camping


mail:  ribe.harmonikatraef@gmail.com

mobiltl. 20238297

                                     Campingpriser

gældende campingpriser,

CAMPINGOVERSIGT

  600 :  Merethe

  601 :  Eigil Sørensenn

  610 : Arne Andersen

  611 : Niels Ivan Christensen 

  620 : Kaj Aage Jensen

  621 :  Meta

 

  630 : Tage og Jane

  631 :  Svend Christensen

 

  640 : Inger og Jens Peter skjøth

  641 :Judy Eggeling

 

  650 : Bente Tribien

  651 : Jørgen  Andersen

 

  660 : Flemming Kristensen

   661: Christian Nyfjord

 

  670:Gunnar Schmidt

  671: Finn Pedersen

 

  680 : 

  681 : 

  690 :

  690a: 

  691 :  

  801: Per Enghuus

  802: Jan Weje

 

  810: Jørgen Jørgensen

  811: Carsten Kærbye

  812: Niels Nielsen

  820: Hans Peter og Annie

  821: Buller pg Bente

  822: Connie Maigaard

 

  830: Karin Jochumsen

  831: Per Hansen

  832: Rita Sørensen

 

  850 :Henning Pedersen

  851 : Georg Kristensen

  852 : Niels Graversen

  860 : Karl Nielsen

  861 : Karl Nielsen

  862 : Karl NIelsen

 870 :Poul Erik Petersen

 871 :Jens Pedersen

 872 : Hellevi Johansen

 


 

 840 : Dorte Clausen

  841 : Karin Edvardsen

  842 : Iris Sørensen